Biouhel

Pokud začneš přemýšlet o životě, o tom, co má smysl, co je podstatné a co není, co má hodnotu a co ne, jak žít a neškodit, co skutečně potřebuješ a co ti řekli, že potřebuješ, začne se ti měnit naučený žebříček hodnot. Potom začne být těžké se živit obelháváním druhých a nevratnou spotřebou a ničením přírodních zdrojů. Je těžké podporovat monopol některých lidí na zdroje, které by měli patřit všem. Je velmi těžké najít práci, která je užitečná pro lidi i životní prostředí a ještě ti za ní někdo zaplatí.

S těmito myšlenkami byl založen spolek Žitel z. s. První myšlenky a hledání  nás navedlo na rané články a studie o Terra Preta a na znovuobjevené vlastnosti biouhlu. Pokud správně nastavíme kodex výroby a používání biouhlu, přispějeme tím k odebírání CO2 z atmosféry, pomůžeme zničené půdě k regeneraci a ta bude schopná plnit všechny další funkce v řadě, jako je hospodařit s vodou a nést život. Zasáhneme tím do napáchaných chyb na samém počátku pyramidy, čímž můžeme zlepšit život lidem. No a tak vznikl projekt PRAuhel.

Tady je plán:

Náš biouhel zvaný PRAuhel budeme vyrábět zásadně ze suroviny, která nebyla vypěstována kvůli výrobě PRAuhlu. Bude to surovina, kterou nikdo nechce zpracovat pro další využití. Budeme dávat přednost dřevnímu odpadu, jako jsou: větve z ořezů sadů, z údržby zeleně v parcích alejích z údržby obcí, lesních porostů, zahrad, odpady z pil a jiné dřevovýroby. Tím, že zpracujeme surovinu, děláme další službu.  PRAuhel nikdy nebude vyráběn z kalů čistíren vod a produktů bioplynových stanic.

Budeme volit malou mobilní technologii, která se bude přesouvat k surovině na místě jejího vzniku.   Místo jednoho velkého zařízení bude více malých, která budou obsluhovat svůj region se surovinou. Vytvoříme funkční vzor včetně technologie, postupu výroby a předáme ho výrobci. Výrobce bude využívat jen lokálních zdrojů.

Vytvoříme síť výrobců, aby se nemusel PRAuhel dopravovat k uživateli na velkou vzdálenost. Tím dáme vzniknout novým živnostem po regionech.

Pro každého výrobce vytvoříme síť prodejců a výdejních míst v jeho regionu. Rozšíříme tím prodejní sortiment malým prodejnám, zahradnictvím, pěstitelům, farmám…Budeme podporovat osobní kontakt místního prodejce a našeho zákazníka. Budeme dbát na dodržení bezobalového prodeje, nebo použijeme obaly s co nejmenší možnou ekologickou zátěží. Nechceme produkovat a vyrábět další odpad!

Pro zákazníka budeme zvolenou technologií, kontrolou surovin, dodržováním postupu výroby a distribucí zaručovat kvalitu výrobků a služeb s označením PRAuhel.

Vytvoříme a nabídneme další produkty s obsahem PRAuhlu, které zhodnotí práci dalším partnerům, jako jsou chovatelé, pěstitelé, kompostáři, zemědělci, architekti a údržbáři městské zeleně…

Zkušenosti z praxe s výrobou a používáním biouhlu budeme šířit prostřednictvím internetových stránek, přednášek, ukázek…

Vytvoříme program produktů na výrobu a užívání biouhlu pro samo výrobce a hoby uživatele.

Co si od toho slibujeme?

Dáme možnost vzniknout novým živnostem zabývajících se výrobou, zpracováním a prodejem biouhlu. Přidáme hodnotu práci mnoha dalším profesím, které budou náš PRAuhel používat. Zhodnotíme suroviny, které nemají lepší uplatnění. Pomůžeme k ozdravení naší půdy a tím k lepšímu hospodaření s vodou, zdravějším potravinám a životnímu prostředí. Vytváříme nové odvětví v ČR.

Jak jsme daleko?

 

počítadlo.abz.cz